Home

Kampioenen huldiging SSM-2019

Kampioenenhuldiging SS-Maaskant - 2019

 Jaarlijks zet het Samenspel Maaskant op grootste wijze een punt achter het vliegseizoen. Dat gebeurd middels een gezamenlijke prijsuitreiking aan de vele wedvlucht winnaars en kampioenen. Dit was nu ook weer in de mooie zaal van “Het Pintelierke” in de parochie Kerensheide te Stein. De opkomst was, gezien het aantal leden, niet zo geweldig en betreurenswaardig was het dat sommige prijswinnaars het lieten afweten en zelfs niet de moeite hadden genomen iets van zich te laten horen. Enfin, de aanwezigen die konden zich voor de opening van de show al te goed doen van koffie met heerlijke vlaai. Net zo als het andere jaar was het nu ook weer All-in voor 15 euro. En dat was eten van het warm en koud buffet met drinken en een boel gezelligheid. Rond de klok van 17.00 uur opende de voorzitter Lei Martens het feest met een hartelijk woord van welkom aan allen met een woord van dank aan de mensen voor de voortreffelijke organisatie en aan de sponsors en liefhebbers die het samenspel weer geweldig ten dienste waren geweest met schenkingen van prijzen en dergelijke. Hij sprak lovend woorden met dank uit aan de schenkers voor de duivenbonnenverkoop. Een verkoop die bij benadering 2500 euro in de la had gebracht en dankzij dit bedrag de kosten van de kampioenendag grotendeels kon dekken. Hij maakte zijn inleiding kort en wenste iedereen een gezellige avond toe. De trofeeën op het podium die op een aantrekkelijke wijze waren uitgestald die stonden te wachten om uitgereikt te worden. Eerst werden de wedvluchtwinnaars voor het voetlicht gehaald om gehuldigd te worden met een diploma als herinnering. Na dit ceremonieel werden groepsgewijs de vele kampioenen gehuldigd. Het grootste onderdeel van de avond waarbij de betreffende kampioenen op sportieve en waardige wijze werden geëerd. Dat gebeurde met poses zodat de aanwezigen zich tussentijds ook wat konden vertellen en van het lekkere eetbuffet gebruik konden maken. En ook de loterij die gehouden werd zorgde voor een welkome aanvulling van de avond. Bij het sluiten van de bijzonder geslaagde avond waren er bloemen voor de dames en dat was een geste die erg op prijs werd gesteld, daar zij hun man vaak voor de duivensport moeten afstaan. En zo kan het SS-Maaskant weer terugzien op en geslaagde avond. Iedereen die aanwezig was onze hartelijke dank.

 

De voorzitter.

     

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.