Home

In Memoriam "Miep van de Chiep".

 

In Memoriam

“Miep van de Chiep”

20 december 2019.

 

Beste Jeffrey, Michelle en Massie

en Lei

Toen we te horen kreeg dat Miep zo onverwachts in het ziekenhuis was opgenomen en van de artsen te horen had gekregen dat haar ziekte zeer zorgelijk was hadden we niet het vermoeden dat het zo ernstig zou zijn. Maar een poosje erna kregen we te horen dat de ziekte van Miep ongeneesbaar was en die het einde van haar leven zou bespoedigen. Van dat bericht zijn we hevig geschrokken en het heeft ons echt geroerd. Al die tijd dat ze in het ziekenhuis verbleef hoopten we dat er een positieve ommekeer in haar situatie zou komen. Helaas heeft dat niet mogen zijn. We zijn er dan ook van overtuigd dat jullie telkens een lijdensweg hebben gehad als jullie haar in het ziekenhuis ging bezoeken. Jullie harten moeten dan welhaast steeds van medelijden en verdriet ineen gekrompen zijn als jullie haar daar in hulpeloze toestand in bed zagen liggen. Jullie hoop dat “Miep” weer gezond zou worden dat is helaas ijdele hoop geweest. Het bericht van haar overlijden is dan ook als een bom ingeslagen. Al haar duivenvrienden kregen een brok in de keel toen ze het bericht van het overlijden van “Miep” in de krant lazen. De maand december met het feest van kerstmis zal voor jullie niet meer hetzelfde zijn. Ieder jaar zullen jullie met kerstmis aan het overlijden van “Miep” herinnerd worden en de fijne eigenschappen van haar jullie tot troost zijn. De vele duivenvrienden leven mee met het onherstelbare verlies dat jullie getroffen heeft. Helaas zijn die niet in staat om jullie te troosten. De meeste troost die zullen jullie zeker putten uit de ontelbare mooie herinneringen die jullie aan “Miep” hebben. Zij was immers de grote schakel in jullie bestaan die onbreekbaar geketend blijft in jullie hart en ziel. Uitgaande van dit gegeven mogen we stellen dat dit een houvast voor jullie allen is om het verschrikkelijke verdriet wat u ten deel is gevallen aan te kunnen. In de kluwen van emoties die jullie dezer dagen te verwerken krijgt daar nemen we deel aan. Heel veel sterkte gewenst in de komende tijd en onze gedachten gaan naar jullie uit.

Dat “Miep” in vrede moge rusten !

Bestuur en leden van het SS-Maaskant.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.