Home

Bericht

Beste leden,

 

Voor iedereen is het jaar 2020 aangebroken, en vele vraagtekens staan in het verschiet voor ons allen.
Het jaar 2019 is definitief afgesloten en iedereen zal er met zijn eigen gedachten en herinneringen aan terug denken. Ons bestuurslid Robin Smeets heeft aangegeven om per 1-1-2020 geen deel meer uit te maken van het Samenspelbestuur. Een drukke baan en een jong gezin en ook een eigen duivenbestand slokken teveel van zijn tijd op. We betreuren en begrijpen en respecteren dus de beslissing van Robin.
We danken hem heel hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem op zowel persoonlijk vlak als ook met zijn gevleugelde vrienden alle goeds toe.
We hebben Pie Schepers bereidt gevonden om de site van het SSM vanaf nu te beheren, waarvoor onze hartelijke dank!

We wensen alle leden een geweldig jaar toe, met magistrale series en talrijke kopprijzen en kampioenschappen.
Maar vooral veel plezier in onze fantastische hobby, want dat is toch het allerbelangrijkste. Met respect voor elkaar, en elkaars prestaties!
We wensen alle leden een goede gezondheid en een uitstekende seizoensstart toe!

 

Namens bestuur SSM, Lei Martens.

 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Copyright © 2013. All Rights Reserved.