Home

Agenda vergadering.

 

Agenda Jaarvergadering 2020 PDV L.U.Z op vrijdag 6 maart 2020 20:00 uur in Meers

 1. Opening
 2. Presentielijst
 3. Najaarsvergadering 19 september 2019
 4. Terugblik op 2019
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen bestuursformatie 2020 (Th. Zinken is aftredend, omdat we graag het bestuur willen uitbreiden worden kandidaten gevraagd zich vooraf te melden bij het bestuur)
 8. Benoeming kascommissie (P. Penris / Th. Daalmans)
 9. Benoeming arbitragecommissie (Huub Moors, Jo Storms en Jos Martens)
 10. Verdere taakverdeling
  1. Klokken zetten
  2. Mandenverzorging: vergoeding 0,04 per duif
  3. Rooster voor hulp bij inzetten en inladen van de manden in de wagen
  4. Meldpost
 11. Bijzonderheden uit Afdelingsvergadering
 12. Vliegprogramma en kampioenschappen
 13. Samenspel Maaskant
  1. Laatste 3 jonge duivenvluchten samen met SPC /MMS
  2. Gezamenlijke lijst met SPC en MLS04 voor de nationale Kampioenschappen: MMS
  3. Richtlijnen 2020
  4. Veranderingen 2020
 14. Financiën
 15. Mededelingen
  1. Hoklijsten worden verstrekt op de vergadering. Deze worden meegegeven met de ophaaldienst op de eerste wedvlucht. Alle leden moeten de hoklijst uiterlijk bij het inmanden voor die wedvlucht inleveren of vooraf afgeven bij H Maesen, Kloesstraat 9
  2. Van alle ingezette duiven moet een geldige entlijst in het lokaal aanwezig zijn dus lever ze tijdig in
  3. Corvee: gelieve lege flessen etc op te ruimen voor vertrek!!
  4. Duiven chippen op een aantal vaste avonden in het lokaal
 16. Rondvraag
 17. Huldigen kampioenen 2019
 18. Sluiting en afrekenen van de contributie 2020 (€31,50 per lid)

Copyright © 2013. All Rights Reserved.