Home

Bericht!

Noodplan!

Help elkaar als de nood aan de man is .We hebben het uit de mond van onze Koning en van Premier Rutte gehoord. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Een zeer beangstigende situatie is door het virus bij de mensen ontstaan. Wat staat er te doen als je de pech hebt dat opeens dat virus in je lijf zit? Dan is goede raad duur! Als een duivenliefhebber er mee te maken krijgt dan heeft die er nog een probleem bij. Hij kan dan zomaar niet zijn duiven aan hun lot overlaten. In de meeste gevallen heeft hij geen gezinslid die de zorg om zijn duiven dan kan uitvoeren. Er is niks aan de hand als een bevriende duivenmelker aangeroepen kan worden om de verzorging van zijn duiven ter hand te nemen. Het zou voor iedere duivenliefhebber heel geruststellend zijn als hij uit noodzaak van de diensten van zo’n redder in nood gebruik kon maken. Jan Hendriks te Geleen die opperde het plan om in ons Samenspel Maaskant een hulpgroep in het leven te roepen met de bedoeling om de verzorging van de duiven te verrichten als een lid door ziekte, of iets anders, daar zelf voor een periode niet meer toe in staat is. Jan Hendriks ( tel. 046/4741192) die zet de eerste stappen om zo’n hulpgroep vorm te geven en hoopt er op dat menige vrijwilligers zich bij hem aanmelden. Het spreekwoord dat luidt: “ Een goed voorbeeld, doet goed volgen” . Dat het zo moge zijn…………….

 Is getekend : Jan Hendriks.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.