Home

Versoepeling

Versoepeling

 Het wordt stilaan tijd dat het leven weer een beetje normaal wordt. Met een verstandige versoepeling moet dat mogelijk zijn. Want als de boel nog langer dicht blijft dan valt er niets meer te openen. Dan kunnen we ook vergeten dat we met onze duiven aan het vliegen komen. Je zult de teugels een keer wat moeten laten vieren. De liefhebbers worden onrustig. De hokken zitten vol met duiven en de liefhebbers kunnen ze niet testen op hun kwaliteit. Iedereen heeft te veel van het goede. Op de site van duivenmarktplaats bij de rubriek “ jonge duiven te koop” worden ze met bosjes aangeboden. Dat is een teken van wanhoop. Hoewel we te kennen kregen dat we op 11 mei weer mochten vliegen met de duiven moeten eerst regels worden vastgesteld hoe alles is te organiseren. De grens naar België en Frankrijk is dicht. Bij onze buren in Duitsland zijn ze aan het vliegen en dat zou kunnen betekenen dat we niet richting Parijs gaan maar naar Munchen. Ooit stond die plaats op het wedvluchtprogramma. En om van de nood een deugd te maken heeft de afdeling Limburg te kennen gegeven om op 23 mei met een vlucht van uit Duitsland te willen starten. Maar daar zijn nogal wat voorwaardes en regels aan verbonden. Regels en voorschriften die veelvuldig en niet eenvoudig zijn. Het is niet alleen dat de bestuurders van de verenigingen zich strikt aan die voorwaarden dienen te houden maar zeer zeker ook de liefhebbers. Die deze regels aan zijn laars lapt die kan het gevolg hebben dat dit door de overheid wordt beboet. Het zal met zich meebrengen dat het inzetten en het spelen met de duiven niet hetzelfde is als voordien. Het is waar, versoepeling geeft lucht maar de vraag is of het gegeven perspectief met de gegeven regels en voorwaarden is vol te houden. We zijn al gewend aan de norm van 1,5 meter afstand maar aan een mondkapje nog helemaal. En dat we gezellig samen bij elkaar kunnen zitten in het duivenlokaal dat is ook verleden tijd. Dat is voorlopig taboe! Het is te hopen dat we allen de discipline zullen hebben om de regels die aan de orde zijn op te volgen zodat we tenminste weer met onze duiven kunnen wedijveren. Het nog langer wachten tot het aantal besmettingen is teruggelopen dat kan nog heel lang duren. Het is tijd als het tijd is en niet omdat “men” vind dat het tijd is. In deze tijd van de pandemie is de mens zijn ergste vijand, en niet het virus. Dat is iets om even stil bij te staan!

Pie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.