Home

Noodscenario

Noodscenario

 Met het mooie weer van vandaag is het prettig om buiten te vertoeven. Ik heb dat gedaan in mijn ligstoel. Languit gestrekt heb ik de stralen van de zon op me laten neer komen. Dat was zo behaaglijk dat ik dat zelf niet lang heb beseft. Want binnen de kortste tijd was ik vertrokken. Naar het land van dromen. Wat wil je ook in die stilte? Nu met dat corona gedoe is alles buiten bereik. Iedereen is bang en houdt zich afzijdig van de medemens. Omdat ik gewend was aan dagelijks bezoek van veelal duivenvrienden, is het nu opvallend leeg in mijn hut. Het roeken van mijn duiven op het hok en de muziek op de radio in de kamer is het enigste lawaai wat ik opvang. Dat verdomde coronavirus begint me danig te vervelen. Die quarantaine moet niet te lang meer duren of ik wordt niet coronaziek maar gek in de kop. Een mens is niet geschapen om alleen te zijn. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden maar opeens is de maat vol. Net als jullie allemaal heb ik ook naar de uitleg van Mark Rutte geluisterd. Niet met een half oor maar heel serieus heb ik geluisterd naar wat onze volksleider te verkondigen had. Dat was heel wat maar ik werd daar niet al te vrolijk van. Ik had verwacht dat ik te horen zou krijgen dat het samenscholingsverbod opgeheven zou worden zodat ook weer gesport kon worden. Maar helaas, ik had teveel verwacht. Hoewel Mark met zijn regeerders toch wel enige versoepeling in de gang van zaken wettigde, werd nog heel veel niet toegestaan. En wat onze duivensport betreft lijkt het of er een streep door het programma getrokken kan worden. Dat we eerlang wat trainingsvluchten van uit Duitsland mogen beleven dat is een noodscenario. Maar alle beetjes helpen! Dat velen al met de handen in de lucht “hiep-hiep-hoera” riepen die kregen kort er na een veeg uit de pan. Nauwelijks waren ze uit gejuicht over het wedvluchtschema van de vluchten naar Duitsland of ze kregen al te horen dat geen vergunning werd gegeven voor de geplande tussenvluchten. Een uppercut! Vraag je me hoe het verder zal gaan dan ben ik jullie het antwoordt schuldig. Voor iedereen is de situatie hetzelfde. Maar….laten we eerlijk zijn….in de huidige situatie zijn alle sporten onbelangrijk. De ernstige sociale en economische gevolgen wegen veel zwaarder. Het is triest dat mensen overlijden, en dat velen hun levenswerk zien instorten vanwege alle gedwongen maatregelen. En nog triester is het dat oudjes en zwakkere groepen en hulpbehoevenden in onze samenleving geïsoleerd moeten worden. Het is en blijft voorlopig voor iedereen doorbijten in deze periode. En…… afstand…… houden. Je voelen als een melaatse dat is geen pretje. Dat we over een paar maanden weer met een gerust gevoel samen gezellig in het duivenlokaal kunnen melken dat is een droom. Als we competitie krijgen dan zal dat voorlopig nog met kunstgrepen moeten gebeuren. Het is een opgelegde noodzaak.

 Pie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.