Home

Opgaan in het samenspel BUG.

Hallo Allemaal! 

 Afgelopen woensdag heeft het bestuur vergaderd over een verzoek ontvangen van het bestuur van het Samenspel Maaskant.Zoals vorige winter reeds aangekondigd heeft het bestuur van het samenspel contact gezocht met het samenspel BUG. Dit naar aanleiding van de weigering van SPC om samen met MLS 04 en Maaskant een samenspel te vormen. Ook na het seizoen lijkt de mening van SPC daarover niet veranderd.  Het Maaskant bestuur heeft overleg gevoerd met de BUG  om te zien of het mogelijk is dat de Maaskant opgaat in de BUG.et gesprek daarover was van beide zijden positief. Algemeen is de mening dat door dit samengaan aan de leden een mooi spel kan worden geboden voor de komende jaren, ondanks de nog niet gestopte daling van het aantal leden. Door het samengaan zou het grootste samenspel van Limburg ontstaan met nu nog 165 leden. De bedoeling is dat de Maaskant opgaat in de BUG en dat houdt in dat de regels van de BUG onveranderd blijven gehandhaafd en dat de leden van de Maaskant zich daaraan aanpassen. Het bestuur Maaskant vraagt nu aan de leden of ze instemmen met dit voorstel. Om een goede keuze te kunnen maken zetten we hieronder de verwachte veranderingen voor de leden van de huidige Maaskant op een rij: 

Alle gespeelde duiven worden in het concours gezet, ook op de tussenvluchten (tussenvluchten tellen niet mee in de kampioenschappen).

Kosten van de uitslaglijst zijn €  25  per jaar voor een uitslag op papier of € 17.50 per jaar voor een lijst per mail lijst; een van beide is verplicht

Kosten Compuclub afdracht 2 cent per gespeelde duif wordt gedragen door de liefhebber (of de vereniging; keuze is aan de vereniging- gelijk aan de huidige situatie in de Maaskant)

  1. Late jonge duiven worden gespeeld in een aparte  concours, oude en vroege jonge duiven kunnen op de natour gespeeld worden in een apart concours
  2. Contributie voor het samenspel is € 10 per lid,  combinaties € 20. De huidige bijdrage van € 0.05 per duif aan het samenspel vervalt dan.
  3. Als er aan het einde van het speelseizoen een kastekort is bij het samenspel moet dit worden aangevuld door alle aangesloten verenigingen. De afgelopen jaren is dat beperkt gebleven tot enkele tientjes.
  4. Urmond is de Noordelijke grens van het Samenspel Beek-Bug. Alle momenteel in de Maaskant spelende leden kunnen meegaan naar de BUG.

 

Als toelichting op punt 1 nog de volgende toevoeging.

Dit jaar is het spelen van vrachtduiven door de NPO afgeschaft. Er mogen wel invliegduiven gespeeld worden. Het verschil tussen vrachtduiven en invliegduiven is dat invliegduiven bij het inzetten geregistreerd moeten worden en over de antenne moeten gaan of op een poulelijst moeten staan en voorzien moeten worden van een gummi pouleband. Hierbij is aangegeven dat binnenkort geen gummibanden meer gemaakt worden. Binnen afzienbare tijd zullen alle duiven dus voorzien moeten worden van een chipring, ook als ze niet in het concours zouden staan. Een van de redenen hiervoor is de controle op het enten van de duiven. Hierop wordt steeds vaker en strenger gecontroleerd.

Door de coronamaatregelen is dit jaar soepel omgegaan met deze registratie om het mogelijk te maken de duiven veilig in te korven maar deze richtlijnen zullen ongetwijfeld weer van toepassing gaan worden.

Hoe het verder gaat met de toegewezen inzetlokalen is niet duidelijk. De afdeling streeft ernaar om het aantal inzetlokalen zoveel mogelijk te beperken. Het is dus mogelijk dat we op de vluchten met weinig duiven uiteindelijk geen inzetlokaal meer krijgen.    

Door op te gaan in de BUG kan efficiënter gewerkt worden waardoor het bestuur in de vereniging met zijn helpers minder belast wordt.

 Als de Maaskant volgens deze constructie opgaat in de BUG zal het samenspel worden opgeheven met inachtneming van de statuten van het samenspel. De huidige kas van het samenspel zal verdeeld worden volgens de statuten van het samenspel.

 Samen met het bestuur van de Maaskant is het Bestuur van LUZ van mening dat deze stap de leden de komende jaren weer ruime spelmogelijkheden biedt. Door de weigering van SPC is een samengaan met SPC en MLS04 niet mogelijk en helaas is de teruggang van het aantal leden en gespeelde duiven van dien aard dat het samenspel Maaskant zelfstandig op korte termijn niet meer levensvatbaar zal zijn.

Daarom staat het bestuur unaniem achter dit voorstel en vraagt het de leden om daarmee in te stemmen.

Helaas is het door de coronamaatregelen niet mogelijk om in een vergadering een toelichting te geven en te stemmen. Wil je verdere informatie dan kan dat na 20.00 uur bij Lei Martens (tel 06-20746989) of Thei Zinken (4337584).

Graag uiterlijk vrijdag  9 oktober  via een reactie op deze mail of telefonisch bij secretaris Harie Maesen (06-29364343) laten weten of je voor of tegen samengaan met BUG bent.

Namens het bestuur van LUZ,

Thei Zinken

Copyright © 2013. All Rights Reserved.